Ufacıklı Mahallesi Kalıntıları

Ufacıklı Mahallesi Kalıntıları:

Pazarcık Ufacık mahallesi’nde üç şapel kalıntısı bulunmuştur.

I. Numaralı Mezar Şapeli: Şapelin yan duvarlarına ikişer, girişin karşısına ise bir niş açılmıştır. Köşeler yivli kabartma yarım sütunlarla bezelidir. Akanstus yaprakları, sütun başlıkları Bizans sanatının belirgin öğeleridir.

II. Numaralı Mezar Şapeli: En son oda altıgen planlıdır. Burada da köşelerde sütunlar vardır. Diğerlerinden farklı olarak bu mezar şapelinde bir pencere vardır.

III. Numaralı Mezar Şapeli: Giriş açıklığındaki kartal kabartması dikkati çeker. Bu mezar şapeli de Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerine aittir.