Ovalar

 Ovalar il alanının % 16.3’lük bir bölümünü kaplamaktadır.

Ovalar: