Kılılı Dalyan (Danışman) Köprüsü

   Kılılı köyünün doğusunda İmalı Deresi ile Kaçkırt Deresi’nin birleşip Aksu’ya döküldüğü yerin biraz üzerine kurulmuştur. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 15. Veya 16. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. 70 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki bu köprünün iki kemer gözü bulunmaktadır.  Fransız İşgal Kuvvetleri, Danışman Tepesinden Muallim Hayrullah çetesine karşı başarılı olamayınca yollarını değiştirmek zorunda kaldılar. Tarihi Dalyan (Danışman) Köprüsü’nü kullanıp Şerefoğlu Köyü tarafına geçen düşman kuvvetleri, büyük kayıplar vererek 1920’nin ocak ayının sonunda Maraş’a ulaştılar. Muallim Hayrullah Bey ve arkadaşları Danışman Tepesi’nin güneydoğusundaki bu köprüden geçişi engellemek için verdiği mücadele sırasında yaralanmış ve daha sonrada şehit düşmüştür.