Kahramanmaraş Kalesi

Kentin merkezinde bulunan kalenin kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte tarihinin Geç Hitit Dönemlerine (MÖ IX. yüzyıl) kadar uzandığı bilinmektedir. Kale, kentin merkezinde çevresine hâkim bir tepede olması nedeniyle şehre hâkim olan devletler, bu stratejik noktayı şehrin güvenliği açısından önemli görmüşlerdir. Özellikle 7-8. yüzyıllar da Bizanslılar ve Müslüman devletlerarasında sık sık el değiştirdiği için kale defalarca tahrip olmuş, onarım görmüştür. Maraş ve çevresinin Osmanlı hâkimiyetine girmesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde kapsamlı bir onarım görmüştür. İstiklal Savaşı’nın simge olaylarından biri olan “Bayrak Olayı’nın” yaşandığı Kahramanmaraş Kalesi’nin son restorasyonu 2018-2020 yılları arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. Tarihi değerinin yanında, içini ve çevresini süsleyen yeşil alanları ve şehri kuşatan tarifsiz panoramasıyla ziyaretçilerine ayrı bir keyif sunmaktadır.

Kahramanmaraş Kalesi - Video: