Himmet Baba Türbesi

   Türbenin yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yapının 14. yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Önce türbe yapılmış, sonra mescit eklenerek günümüzdeki yapı oluşmuştur. Sekizgen planlı türbenin kubbesi doğrudan duvarlara oturtulmuştur. Mescit ve türbenin kubbeleri dıştan konik çatılıdır. Türbede yatan Himmet Baba’nın, Hacı Bektaş Veli’nin müridi olduğu, bulunduğu yerde yöneticilik ve komutanlık yaptığı, maneviyatı yanında adaletli idaresi ve yiğitliği sebebiyle de halk tarafından çok sevildiği bilinmektedir.