Eshab-ı Kehf Külliyesi

   Hristiyanlığın yayıldığı dönemde yaşanmış Eshab-ı Kehf ya da Yedi Uyurlar olarak bilinen olayın geçtiği mağaradır. Afşin’de bulunan bu mağara Roma’nın Hristiyanlığı kabulünden sonra önemli bir dini merkez haline gelmiştir. Bizans döneminde Eshab-ı Kehf Mağarası’nın üzerine bir kilise inşa edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de geçen Kehf Suresi’nde burada yaşananların anlatılmasından dolayı Müslümanlar tarafından da kutsal kabul edilen Eshab-ı Kehf çevresi, Anadolu Selçuklu döneminde yeniden düzenlenmiştir. Yıkılan kilisenin olduğu yere bir cami inşa edilmiş, mağaranın çevresine yapılan imarethane, medrese ve han ile bölge külliyeye çevrilmiştir. Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde de dini bir merkez olma özelliğini koruyan Eshab-ı Kehf Külliyesi günümüzde ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Eshab-ı Kehf - Video: