Doluca (Orçan) Kalesi

   Türkoğlu ilçesinde bulunmaktadır.  Hititler döneminde yapılan bu kale, Romalılar tarafından ekler yapılarak güçlendirilmiş, tipik bir Roma kalesine çevrilmiştir. Abbasiler döneminde Halife Harun Reşit’in komutanları tarafından fethedilen kale, Selçuklular döneminde de onarılarak gözetleme ve güvenlik amaçlı kullanılmıştır.