Dağlar

 Dağlar il alanının % 59,72’sini kaplamaktadır. Kahramanmaraş ili topraklarını engebeli hale getiren dağlar, genellikle Güneydoğu Toroslar’ın uzantılarıdır.

Dağlar: