Çukurhisar Kaya Mezarları

   Çukurhisar Kaya Mezarları, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ulaşmış önemli tarihi sit alanıdır. Çukurhisar Mahallesi sınırları içerisinde, özellikle Helenist Çağ’a ve  Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bağımsız kaya kütlesine ve ana kayaya oyulmuş olarak  farklı şekillerde ve boyutlarda onlarca kaya mezarı bulunmaktadır. 

   İki vadi arasındaki düz arazinin ortasına ve çevresindeki yamaçlara serpiştirilmiş halde olan Çukurhisar Kaya Mezarları’nda anıt mezar görünümde olanlarla birlikte çocuk mezarı denilecek boyutlarda küçük boyutlu kaya mezarları da bulunmaktadır. Kaya mezarlarının bazılarının üzerinde kabartmalar ve figürler bulunmaktadır.

Çukurhisar Kaya Mezarları - Video: