Uyuz Pınarı Çeşmesi

سبيل أويوز بينارى : توجد فى حديقة جامع عيسى ديوانلى وتعرف بين العامة بسبيل أويوز بينارى

واستخدمت من قبل الرومانيين والبيزنطيين والعرب المسلمين والسلجوقيين ودوالقادريين والعثمانيين .