Zeytun (Süleymanlı) Kaplıcası

 Büyükşehir merkezinin 72 km. kuzeyinde, Berit Dağı eteklerindeki Ilıca Mahallesi’nde yer almaktadır. Kükürt petrol artığı ve az miktarda yağ karışımı ile meydana gelen şifalı suyun; romatizmal hastalıklara, kırık-çıkık sekselleri ve kadın hastalıklarında olumlu etki yaptığı belirtilmektedir. Suyun sıcaklı- ğı 45°C’dir. Ilıca Kaplıcaları su nitelikleri itibariyle ulusal ölçekte hizmet verebilecek özelliklere sahiptir. Kaplıcalar 1500 yatak kapasiteli bir termal merkez potansiyeli yaratmaktadır. Belediye’nin yaptırmış olduğu kür merkezi ve sauna hamam faaliyette olup her türlü imkan mevcuttur. Turizm, nisan ortasından kasım ortasına kadar 7 ay sürmektedir. Temmuz, ağustos ve eylül ayları en yoğun dönem olup, bu üç aylık dönemde doluluk oranı %80, diğer aylarda %20-30 dolayındadır. Konaklama süresi 3-15 gün arasında değişmektedir.