Yum Baba Mevlevihanesi

 Bedesten’in doğu kısmında yer alan Yum Baba Mevlevihanesi, Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından yaptırılmıştır. Yum Baba hakkında açık bir bilgi olmamakla birlikte keramet sahibi bir zat olduğu kesindir. Halk arasında Yum Baba hakkında şu hikaye anlatılır: “Genç bir sofî hacca gitmek istemiş ancak kervana yetişememiş. Yum Baba, sofînin üzülmesi üzerine yum gözlerini deyip dua eder. Sofi bir anda kendini kutsal topraklarda bulur.” Bu yüzden halk arasında Yum Baba diye anılır. Yum Baba Mevlevihanesi önce zaviye, sonra Anadolu’daki son Mevlevihane olarak kullanılmıştır. Mevlevihane’de Yum Baba’nın mezarı bulunmaktadır.