Türkoğlu

 1864’te Tecirli Aşiretinin yerleşmesiyle kurulan Eloğlu (Türkoğlu) 1944’te Nahiye olmuş ve 1960’da ise Türkoğlu adını alarak ilçe olmuştur.

 Türkoğlu ve çevresi Prehistorik (Kalkolitik- Tunç Çağı) çağdan beri önemli bir yerleşim yeridir. Türkoğlu, Geç Hitit merkezlerinin devamı niteliğindedir. Yapılan kazılar sonucunda Bakır ve Hitit devirlerine ait çanak ve çömlekler ortaya çıkarılmıştır.

 Türkoğlu sırasıyla Hitit, Asur, Kommegene, Pers, Makedonya, Roma, Bizans, Müslüman Arap, Selçuklu, Dulkadiroğlu ve Osmanlı Kültürlerini yaşamıştır.

 Kahramanmaraş merkezinin 20 kilometre güneyindedir. İlçe sınırlarının kuzeydoğusunda Pazarcık, kuzeybatısında Andırın, güneyinde Nurdağı ilçeleri bulunmaktadır.

 İlçenin iklimi tipik Doğu Akdeniz iklimi özelliklerini taşır. Çevredeki baraj sayısının artması genel olarak ilçenin nemlilik oranını arttırmaktadır.

 2015’te nüfusu: 69.480