Taşoluk Höyüğü

 Göksun’un Taşoluk Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bu höyükte taştan yapılmış bıçak, kazma, balta, keser gibi kesici aletler bulunmuştur. Buluntular Taş Devri’nde insanların burada yaşadığını göstermektedir. Ayrıca Taşoluk Mahallesi ile Kuşoğlu Çiftliği arasındaki sahada yapılan kazılarda İlkçağ’a ait bir hamam kalıntısı ile üzeri yazılı taşlar bulunmuştur.