Taş Türbe / Taş Medrese

Kent meydanında Ulu Cami ile bütünlük oluşturan yapı; Dulkadirli Alaüddevle Bey tarafından XV. yüzyıl sonlarında inşa ettirilmiştir. Tek katlı, açık avlulu, tek eyvanlı medrese plan düzeni gösteren yapı, güneyinde mescidi, gerisinde açık avlusu ve öğrenci odalarından oluşmaktadır. Yapıda ön plana çıkan düzgün kesme taş işçiliği ve mukarnaslı pencere uygulaması önemlidir. Türbe Kısmı ise: Alaüddevle Bey, oğlu Şahruh Mehmed adına 1510 yılında inşa ettirmiştir. Kare formda, içten kubbeli dıştan piramidal örtü ile kapatılan yapı, medrese ile bütünlük arz eder. Türbedeki sandukaların biri de Alaüddevle bey’in kızına aittir, diğer altı sanduka ise Kurtuluş Savaşı milli mücadele kahramanlarına aittir.