Taş Han

 Merkez Kapalı Çarşı kompleksine ait bir yapıdır. Taş Han XI-XIII. yüzyıl Selçuklu mimarî özelliklerini göstermekle beraber Dulkadiroğulları döneminde yapıldığını da ileri sürenler vardır. Moloz taştan yapılan han, kare avlu çevresinde iki katlı bir yapıdır. Girişin karşısındaki çapraz tonozlu mekân, sivri kemerlerle avlu- ya açılır. Kuzeydoğuda, hanın ambarı olduğu düşünülen tonozlu uzun bölüm vardır.

 İkinci kat sonradan ahşap olarak yapılmıştır. Basamaklarla, arkasında han odalarının yer aldığı gezinti yerine çıkılmaktadır. Girişin karşısındaki bölümlerden belediye çarşısına ikinci bir kapı açılmıştır. Taş Han giriş koridorunun kemeri üzerinde yazısı okunamayan bir kitabe bulunmaktadır. Şayet bu kitabe okunabilirse han hakkında kesin bir bilgiye sahip olunur.