Sütçü İmam Türbesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Maraş’ı işgal eden Fransız İşgal Kuvvetleri, ilk günden itibaren şehirde olaylar çıkarmaya başladılar. Fransız askerlerinin Uzunoluk bölgesinde yaptığı taşkınlıklar ve hamamdan çıkan kadınlara yaptıkları sarkıntılık sonrası Uzunoluk Olayı meydana geldi. Sütçü İmam, hamamdan çıkan Türk kadınlarına saldıran düşman askerlerine ilk kurşunu sıkarak Milli Mücadelenin ilk kıvılcımını yaktı.  Milli Mücadele döneminin kahramanlarından Sütçü İmam, savaştan birkaç yıl sonra vefat etti. Milli Mücadelenin en önemli kahramanlarında biri olan Sütçü İmamın türbesi Uzunoluk semtindeki Çınarlı Camii bahçesinde yer almaktadır.