Şeyh (Şıh) Camii

 Turan Mahallesinde yer alan bu camii halk arasında Şıh Camii olarak bilinmektedir. Bu cami Şeyh Hüseyin Dede tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber H.1092 / M.1681 tarihli belgelerde adı geçtiğine göre daha eski dönemde yapıldığı sanılmaktadır. Caminin minaresi M.1727’de yapılmıştır. Cami kubbe hariç orijinalliğini korumuştur. Cami minaresi kısa kübik kaide üzerinde yuvarlak gövdelidir. Şerefesi kısa petek ve küt külahlıdır. Minare bu özelliği ile Haznedarlı Camii minaresine benzemektedir.

Şeyh (Şıh) Camii - Video: