Şems Hatun Türbesi

 Hatuniye Camii bahçesindedir. Şems Hatun Türbesi sivri tonoz örtülü, dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Türbede Şems Hatun’dan başka kurtuluş savaşında Fransızlar tarafından intikam amacıyla 1 Kasım 1919 tarihinde şehit edilen Sütçü İmâm’ın torunu Abdulkadir Tiyeklioğlu’nun mezarı bulunmaktadır.