Şekerli (Yukarı Oba) Camii

 Divanlı Mahallesi’ndedir. Şekerli Camii 16. yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır. Caminin son cemaat yerinde H.600 / M.1204 ve H.1107 / M.1696 olmak üzere iki adet kitabe bulunmaktadır. Şekerli Camii’nin sadece minaresi orijinal kalmıştır.