Seen Yaylası

 Andırın’dadır. Stabilize bir yolla ulaşmak mümkün. Dört tarafı dağlarla çevrili geniş bir düzlüğe sahiptir. Doğal hali bozulmamıştır. Kuzeybatı yamaçlarında el değmemiş (ardıç, sedir ve köknar ağaçlarından oluşan) sık ve geniş orman alanları mevcuttur. Rakımı yaklaşık 1400 m. ile 1500 m. arasında değişmektedir.