Pazarcık

 İlçe merkezinin Doğu-Batı (İpekyolu/Malatya-Çukurova) ile Güney-Kuzey (Mezopotamya- Kaniş ticaret yolu/Antep- Kayseri) ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle ticaret kervanlarının konaklama ve uğrak yeri olmuştur. Zamanla ticaret sayesinde canlanan ve önem kazanan kasabaya “Pazarcık” denilmeye başlanmıştır.

 Pazarcık’ın tarihi Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Pazarcık sırasıyla Hitit, Asur, Kommegene, Pers, Makedonya, Roma, Bizans, Müslüman Araplar, Selçuklu, Dulkadiroğlu ve Osmanlı kültürlerini yaşamıştır.

 M.Ö. 2000-700 yılları arasında Pazarcık yöresine Hititler ve Asurlular arasında sınır teşkil etmiştir. Pazarcık’ta bulunan ve döneme ait önemli bir bulgu olan “Sınır Taşı” Kahramanmaraş Müzesi’nde sergilenmektedir.

 XI. yüzyıldan itibaren bölgeye kitleler halinde Türkmenler (Oğuzlar) gelip yerleşmişlerdir. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra ise bölge hızla Türkleşmeye başlamıştır. Selçuklu Devleti’nin sınırları içinde yer alan Pazarcık, uzun bir süre Dulkadiroğlu Beyliğinin hakimiyetinde kalmıştır. Pazarcık, 1515 tarihinde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. Pazarcık 1933’te Gaziantep’e bağlanmıştır. 1941 ise yeniden Maraş’a bağlandı.

 Kuzeyinde Çağlayancerit, doğusunda Gölbaşı, Besni ve Araban ilçeleri, güneyinde Gaziantep ile Yavuzeli ve İslahiye, batıda Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçesi ile çevrilidir.

 Akdeniz iklimi hüküm sürer.

 2015’te nüfusu: 67.802