Paşa Hamamı

 Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan bu hamam XVI. yüzyıl ortalarında yapıldığı sanılmaktadır. Orijinal bir plana sahip olan Paşa Hamamı, sıcaklık bölümü onikigen planlı merkezî bir mekanın etrafına aksiyal olarak tertiplenen ve atlamalı olarak yerleştirilen altı eyvan ve altı halvetten oluşan yıldızvarî bir plana sahiptir. Halvetleri sekizgen planlıdır. Paşa Hamamı, planı bakımından Türk sanatında ilk olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir.