Nurhak

 Adını eteklerinde kurulduğu 3090 metre yüksekliğindeki Nurhak dağından almıştır. İlçede Tarihi İpek Yolu›na ait eski tarihi harabeler halen görülmektedir.

 Nurhak, ilk çağdan beri sırasıyla Hititler, Kommegene, Perler, Roma, Makedonya, Bizans, Müslüman Araplar, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı uygarlıklarını yaşamıştır.

 Özellikle XI. yüzyıldan itibaren başlayan Türk akınlarından sonra 1085’de Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın emirlerinden Buldacı tarafından fethedildi. Nurhak 1097 yılında Haçlıların eline geçti. 1105 tarihine kadar birkaç defa el değiştiren Nurhak, 1105 tarihinden itibaren Selçukluların hakimiyetine girdi. Nurhak bölgesi 180 yıl Dulkadir beyliği hakimiyeti altında kaldıktan sonra Osmanlı Devletine bağlanmıştır. Osmanlı Döneminde Maraş eyaletinin Elbistan kazısına bağlı olarak idari durumu devam etmiştir. Elbistan kazasına bağlı bir kasabayken 1990’da ilçe olmuştur.

 İlçe Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindedir. Kahramanmaraş kent merkezinin ise kuzeydoğusuna düşmektedir. İlçenin kuzeyinde Sivas, doğusunda Malatya, güneydoğusunda Gaziantep ve Adıyaman illeri bulunmaktadır. Yeryüzü şekilleri oldukça engebelidir. Karasal iklime geçiş özellikleri göstermektedir. Havası kuru ve kışları çok sert geçmesine rağmen Nurhak Dağı’nın eteklerinde çam ormanları yaygındır.

 2015’te nüfusu: 12.504