Nuh (Ahmet Efendi) Camii

 Divanlı Mahallesi’nde yer alan bu cami halk arasında Ahmet Efendi Camii olarak bilinmektedir. Nuh Camii’nin kitabesine göre 1721’de yapımına başlanmış 1766’da bitirilmiştir. Caminin dış kapı üzerinde yer alan kitabe üzerinde H.1324 / M.1808 tarihi yazılmaktadır. Bu kitabe bir tamirat kitabesidir. Nuh Camii moloz ve kesme taştan yapılmıştır. Zamanla du- varları sıva ile sıvanarak mimarî özelliklerini yitirmiştir.

 Nuh Camii avlusunda medrese, şadırvan ve çeşmesi vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım kapsamına alınmıştır.