Nakıp Camii ve Medresesi

 Ekmekçi Mahallesi’nde yer alan Nakıp Camii H.1110 / M.1698’de yapılmıştır. Cami taş duvar üzerinde toprak damlı olarak yapılmıştır. Sonradan üzerine tek kubbe oturtulmuştur. Caminin orijinal kısımları kıble duvarı ile minaresidir. Camii minberi kuzey duvarına gömülü olup ahşap olarak yapılmıştır.

 Nakıp Medresesi H.1124 / M.1712 tarihinde Nakibu’l Eşraf Kaymakamı Maraşlı Seyyid Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.