Meryemçil (Geben) Kalesi

 Andırın-Göksun arasında Geben Kasabası’na 3 km. uzaklıktadır. Kesin olmamakla birlikte Romalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. 12.000 m² bir alana yayılan kale, iç ve dış surlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Kale içinde su sarnıçları ve tonoz kemerli kapalı mekanlar vardır. Kalenin dış surlarının b ü - yük kısmı yıkılmış durumdadır. Kesme ve moloz taşlar- dan yapılmıştır.