Madencilik

 Kahramanmaraş yeraltı kaynakları bakımından pek zengin sayılmaz. İlde yer altında çıkartılan en önemli madenler şunlardır:

  • Boksit: Boksitin tamamı Göksun’da çıkarılır. Boksit yataklarının jeolojik rezervi 3.000.000 ton, toplam rezerv ise 268.000 tondur.
  • Barit: Türkoğlu’nda üretim yapılmaktadır. Baritin merkez ilçelerdeki toplam rezervi 74.300 ton, Elbistan’daki toplam rezervi 8.800 ton, Türkoğlu’ndaki toplam rezerv ise 93.500 tondur.
  • Demir: Merkez ilçelerde jeolojik rezervi 25.000; Göksun’da 100.000; Elbistan’da ise 2.636.000 tondur.
  • Manganez: Pazarcık’ta bulunan jeolojik rezervi 700.000 ton, toplam rezervi ise 15.000 tondur.
  • Linyit: Elbistan ve Afşin’de çıkarılmaktadır. Toplam rezerv 3 milyar 200 milyon tondur. Bu sahalarda çıkarılan linyit, Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından olan Afşin- Elbistan Termik Santralinde kullanılmaktadır.
  • Kuvarsit: Kuvarsın jeolojik rezervi 40.000.000 tondur.Kahramanmaraş’ta çıkarılan bu madenler dışında; kiremit- tuğla hammaddesi, mermer, krom, maden kömürü, çinko, bakır, manyezit, talk, oniks, kurşun, grafit, amyant ve pirit madenleri de çıkarılır.

 Kahramanmaraş’ta çıkarılan bu madenler dışında; kiremit-tuğla hammaddesi, mermer, krom, maden kömürü, çinko, bakır, manyezit, talk, oniks, kurşun, grafit, amyant ve pirit madenleri de çıkarılır.