Kocabaş Konağı

 Kayabaşı Mahallesi’ndedir. Konak düzgün olmayan çokgen planlı bir avlunun üzerine yerleştirilmiş bodrum üzeri iki kattan ibarettir.

 Orta sofalı plan bütün katlarda uygulanmıştır. Üç giriş kapısından bir tanesi güneydeki bahçe kapısı olup, yöresel adıyla enikli (iç içe iki kapı) tahta kapı, diğer ikisi ise batıda ana binaya giriş kapısı olarak tahta ve saç kaplamalı kapılardır. Çevre duvarı moloz taşlarla örülmüştür. Avlunun orta kısmında -sonradan yapılmış- sekizgen planlı bir havuz bulunmaktadır. Konağın taşıyıcı sistemi bodrum ve zemin katta dış duvarlarda, yığma taş duvar, iç duvarlarda ise ahşap iskelet, birinci katta ise tümüyle ahşap iskelet sistemidir. İkinci kat altı payanda ile batıdan genişletilmiştir. Payanda üç kavisli ve bağdadi üzeri sıvalıdır.

 Kahramanmaraş’ın kent dokusunu oluşturan yüzlerce mimari kültür varlığı içerisinde yer alan Kocabaş Konağı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında kamulaştırılmış ve 2010 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.