Kilimcilik

   Maraş’ın değişik yerlerinde yaşayan yerleşik ve göçebe Türkmenlerin her yerde kolaylıkla dokumasını yapabildiği önemli bir uğraştır.