Kâtip Han / Kahramanmaraş Dondurma Müzesi

 Hanı tarif eden arazide ön tarafta geniş bir avlu, gerisinde farklı malzeme ve mimari özellikte iki yapı bulunmaktadır. Arşiv kayıtlarına göre doğu bölümde kalan yapı Dulkadirli Alaüddevle Bey tarafından 16.yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır. Orijinalde iki katlı olan bu bölümden şimdi ahır ve servis mekânları olarak kullanılan zemin katı ayaktadır. İkinci kat ise 1780 yılında çıkan yangında tahrip olmuştur.

 Batı tarafta bulunan bina ise 18.yüzyıl sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. Zemin ile birlikte üç katlı olan hanın bu bölümünde zemin kat ahır depo gibi servis alanları işlevinde olurken; üst katların ise han’a gelen misafirlerin konakladıkları asıl yaşam alanlarını göstermektedir. Ayrıca üst katta uygulanan geleneksel Türk evi iç sofalı plan düzeni önemlidir. Bu bölüm bir dönem Kâtipler tarafından kullanılmış olmasından dolayı halk arasında Kâtip Han olarakta anılmaktadır. Tüm bina 2012 yılında yapılan Restorasyon çalışması ile atıl bir durumdan kurtarılmış, şimdilerde Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetinde halka açık dondurma müzesi ve dondurma evi olarak hizmet vermektedir.