Karahöyük

 Elbistan ilçesi yakınlarında bulunur. Karahöyük’te 1940’lı yıllarda kazı çalışmaları yapılmıştır. Burada üç tarafı Hiyegrolif yazı ile yazılmış büyük bir kitabe bulunmuştur. Karahöyükte Hitit, Frig ve Roma döneminden oluşan üç kültür tabakası bulunmuştur. Karahöyük’te yapılan kazılar sonucunda elde edilen buluntulardan yazılı kitabeler Anakara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. Yine burada bulunan bazı eserler örneğin “Maraş Aslanı”na benzer aslan heykeli v.s. Kahramanmaraş Müzesi’nde sergilenmektedir. Elbistan’da bunların dışında Karamağara, Keçemağarası, Köpekören ve Sarıyatak mağaraları da bulunmaktadır.