Karagöl

 İl merkezinin kuzeyinde yer alan Ahır Dağı üzerinde yer almaktadır. Karagöl mevsimlik olarak “Tektono-Karstik” özelliktedir. Turizm potansiyeli yüksek yerlerden biridir.