Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi

 Kahramanmaraş’ta ilk müze 1947 yılında il merkezinde Ekmekçi Mahallesi, Belediye Caddesi üzerinde yer alan 16. yüzyıldan kalma Taş Medrese diye bilinen binada kurulmuştur. 29 Kasım 1975 yılında ise Azerbaycan Bulvarı üzerindeki yeni modern binasına geçmiş olup hala aynı yerde hizmet vermektedir.

 Kahramanmaraş Müzesi’nde dört teşhir bölümü bulunmaktadır:

Arkeoloji Salonu

 Kapının girişindeki iki vitrinde Domuztepe ve Hopaz Höyüğü kazısı eserleri sergilenmektedir. Bu iki vitrinin arkasında ve I numaralı vitrinde; Türkoğlu'ndaki Gavurgölü’nde bulunan iki adet antik fil iskeleti bulunmaktadır. II numaralı vitrinde; Döngel Mağarası’nda bulunan, değişik prehistorik eserler; III numaralı vitrinde; Geç Hitit Dönemine ait bronz taş eserler, IV numaralı vitrinde; Demir Çağı’ndan Hellenistik Döneme kadar çeşitli seramik, Urartulara ait bronz kemer, Fenikelilere ait camlar, bronz kaplar; V numaralı vitrinde, Hellenistik Döneme ait cam, bronz, seramik eserler; VI numaralı vitrinde, Roma Dönemine ait aynı tipteki, cam, bronz ve seramik eserler; VII numaralı vitrinde, Roma Dönemine ait bronz ve taş eserler; VIII numaralı vitrinde, Bizans Dönemine ait çeşitli eserler yer almaktadır.

Taş Eserler Salonu

 Genellikle Geç Hitit Dönemine ait taş steller ve Roma Dönemi heykeltıraşı ve mezar stelleri bulunmaktadır.

Etnografya Salonu

 18.-19. yüzyıl erkek ve kadın giysileri, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ait eşyalar, zengin İslâmi ve Osmanlı sikke koleksiyonu burada sergilenmektedir.

Revak Kısmı

 Geç Hitit Dönemine ait bazalt taşından mezar stelleri, kral heykelleri ve orta yerde Roma dönemine ait kabartma tasvirli sütun kaideleri yer almaktadır.

Bahçe Kısmı

 Bahçede Roma Dönemine ait lahitler, sunaklar, mezar taşları, sütunlar, sütun başlıkları, mimari elemanlar, pithoslar ve Hitit Dönemine ait taş aslan heykeli, yine Hititlere ait hiyeroglif yazıtlı boğa heykeli, muhtelif dönemlere ait değirmen taşları sergilenmektedir.

İrtibat: https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/kahramanmaras-muzesi