İsa Divanlı Camii

 İsa Divanlı Mahallesi’nde yer almaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Ese Divane Camii” olarak bahsetmektedir. Cami hakkında iki ayrı görüş vardır. Birinci görüşe göre; II. Selim tarafından H.978 / M. 1570 yılında yaptırılmıştır. İkinci görüşe göre ise Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından M.1550’de yaptırılmıştır. Caminin daha sonra iki defa H.1135 / M.1723 ve H.1238 / M. 1823 tarihlerinde tamirat geçirmiş olduğu kitabelerinde belirtilmektedir.

 İsa Divanlı Camii, Maraş’ta yapılan ilk Osmanlı camilerindendir. Caminin minaresi orijinalliğini koruyabilmiştir.