İklime Hatun Türbesi

 İl merkezinde yer alan İklime Hatun Mescidi yanında yer almakta olup, H.965 / M.1547 tarihinde yapılmıştır. Bu türbede Şahruh Bey’in kızı İklime Hatun yatmaktadır. Türbe kesme ve moloz taştan yapılmış olup yamuk kubbe ile örtülüdür. Türbe içinde iki tane mezar vardır. Mezarlardan biri İklime Hatun’a, diğeri de evlatlığı Gülendam Hanım’a aittir.