Hurman Kalesi

   Hurman Kalesi, Afşin ilçesi Marabuz Mahallesi’nde, Hurman Çayı’nın kuzeyindeki sarp kayalık alan üzerine inşa edilmiştir. Kalenin yapılış tarihi kesin olarak bilenmemekle birlikte yapı tekniği ve kullanılan malzemenin çeşitliliğine bakıldığında Bizans dönemine ait özellikler barındırdığı görülmektedir. Ortalama 15 metre yüksekliğe ulaşan kalenin surları, sekiz farklı noktadaki burçla güçlendirilmiştir. İç kısmındaki askeri barınakları, su sarnıcı, kiler görevi gören büyük mahzeni ve kilisesiyle kalabalık bir nüfusun yaşadığı tahmin edilen Hurman Kalesi, bazı bölümlerinde tahribata uğramasına rağmen günümüze kadar ulaşmıştır.