Hidrografya - Akarsular - Göller

 Kahramanmaraş’ta doğal göl yok denilecek kadar azdır. Bu göllerin bazıları kısmen kurutularak tarım arazisi haline getirilmiş, bir kısmı da hala doğal özelliklerini korumaktadır.

Hidrografya - Akarsular - Göller: