Haznedarlı Camii

 Duraklı Mahallesi’ndedir. Camide bulunan çok sayıdaki yazıt yapımla ilişkili değildir. Mimari özellikleri ve bezemesinden XVI. yüzyıl yapısı olduğu sanılmaktadır. Haznedarlı Camii, Dulkadiroğlu Alâüddevle Bey’in hazinedarı tarafından yaptırılmıştır. Son cemaat yeri ortadadır. Camiin minaresi orijinal olup basit kübik bir kaide üzerine oturtulmuştur ve silindirik gövdelidir.