Hatuniye Camii

 Kurtuluş Mahallesi’ndedir. 15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim’in büyükannesi ve Alaüddevle Bey’in eşi olan “Şems Hatun” adına H.906 /M.1500 tarihinde Alaüddevle Bey tarafından yaptırılmıştır. Avlu giriş kapısı üstünde 19. yüzyıl (H.1324 /M.1906) başlarında onarım gördüğüne dair yazıtı vardır. Cami duvarları kesme taştandır; son cemaat yeri ve ana mekanı ise ahşap çatılıdır. Camiin minaresi; kübik alt kaide üzerinde oturtulmuş, cami planına çapraz konumdadır. Minare Anadolu Selçuklu mimarî tarzında tamamen kesme taştan yapılmıştır. Hatuniye Camii medresesi ile birlikte bir külliye şeklinde yapılmıştır. Son cemaat yerinin solunda dikdörtgen planlı bir türbe yer almaktadır.

Hatuniye Camii - Video: