Hamamözü Höyüğü

 Göksun’un Küçükçamurlu ile Büyükkutu köyleri arasında yer alan Hamamözü’nde şehir kalıntıları bulunmuştur. Bu kalıntılar “Tanrıça Ma Kültü”nün bulunduğu Komana’ya eşdeğer bir şehre benzemektedir. Hamam kompleksinin etrafında pek çok yapı kalıntıları vardır. Hamam’ın kemeri ve önünde bulunan bir sur kalıntısı hala ayaktadır. Etrafında bulunan yamaçlarda pek çok kaya mezarları bulunmaktadır. Buranın 500 m. doğusundaki sahada yer alan Anfi Tiyatro kalıntısının sahnesi hala ayakta durmaktadır. Bu tiyatronun yakınında kayalar içine oyulmuş karşılıklı bir kilise ve bir sunak bulunmaktadır. Bu şehirde tahminen 10 bin ile 20 bin arasında insan yaşadığı sanılmaktadır. Buradaki kalıntılar Hitit, Kapadokya Satraplığı, Roma, Bizans ve sonraki dönemlere aittir.