Hamamlar

 Hamam kültürü Romalılardan Müslümanlara geçmiştir. İslâm dininin temizliği emretmesi hamam kültürünün yaygınlaşmasını sağlamıştır. Türklerin fethettiği yerlerde ilk yaptıkları mimarî eserlerin başında hamamlar gelmektedir.

 Romalılar döneminde yapılan hamamlar genel olarak; banyo, sauna (buhar banyosu), sıcak ve soğuk su havuzlarından oluşuyordu. Türkler döneminde yapılan hamamlar ise genelde; soyunmalık, yıkanma ve ısınma yeri olmak üzere üç ana kısımdan meydana geliyordu.

Hamamlar: