Hacı Veli Bey Camii

 Yörükselim Mahallesi’ndedir. Beyazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey’in oğlu Hacı Veli Bey tarafından 17. yüzyıl başlarında yapılmıştır. Kitabesi yoktur. Hacı Veli Bey Camii, Kahramanmaraş’ta orijinal özelliğini yitirmeyen ender camilerin başında gelmektedir. Camii, dikdörtgen planlı taş ve kısmen kesme taştan yapılmıştır. Cami bahçesinde küçük bir şadırvan mevcuttur. Cami’nin kemerleri, kasnak, şadırvan, mihrap, minber ve minaresi orijinaldir. Camii içinde kullanılan sütun başları Roma döneminden kalmadır. Büyük ihtimalle bu sütun başları bir Roma sarayı veya kilisesine aittir. Hacı Veli Bey Camii Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2008’de orijinal yapısına sadık kalınarak restorasyon yapılmıştır.