Göksun Höyüğü

 İlçenin ortasında bulunan bu höyüğün tarihi M.Ö. 2500 yıllarına kadar gitmektedir. Bu höyükte seramikten yapılmış çanak ve çömlek parçaları bulunmuştur. Bunlar Mezopotamya ve Musul civarında çıkarılan seramiklerle benzer özellik taşımaktadır. Bunların Asurlular’a ait olduğu sanılmaktadır. Ayrıca bu döneme ait Göksun’da bir yazıt bulunmuş olup İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.

Göksun’da bulunan diğer höyükler:

 Kırık Kilise, Tekerek Tepe Höyüğü, Kara Höyük, Maltepe Höyüğü, Camız Höyüğü, Bozhöyük, Çardak Höyüğü.