Göksun

 1908’te ilçe olan Göksun, çok eski bir yerleşim merkezi olup, tarihinin Prehistorik (tarih öncesi) devirlere dayandığı yapılan kazı ve buluntulardan anlaşılmaktadır. Göksun adı bilinen en eski kaynaklara göre “Kokusus”, “Cocussus” tur. Göksun Türkİslam kaynaklarında “Köksün” veya “Göksün” şeklinde geçmektedir. Hâlen su deposu olarak kullanılan Göksun merkezindeki höyükte Bakır Çağı’nda, yani M.Ö. 2500 yıllarında yapıldığı anlaşılan çanak ve çömlekler bulunmuştur. Yine bu döneme ait “Göksun Yazıtı” İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

 Göksun’da bulunan çanak, çömlek ve tabletlerin Musul’da bulunanlarla aynı cinsten olduğu saptanmıştır. Musul’da ele geçen eserlerin, Mezopotamya medeniyetlerinden biri olan Asurlular’a ait olduğu bilgisinden hareketle Göksun’un Asurlular’a bağlı bir ticaret kolonisi veya bir konaklama merkezi olduğu söylenebilir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’yu fethe başlayan Türk boyları, 1076 da Kayseri’ye, oradan da Göksun’a gelerek yerleşmiş ve kısa sürede bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır.

 Selçuklu idaresinin son bulmasıyla Göksun 1337’de kurulan Dulkadir Beyliğine bağlanmıştır. 1515’te bu beyliğe son veren Yavuz Sultan Selim bölgeyi Osmanlılara bağlanmıştır. Son Dulkadir Beyi Alaüddevle Osmanlı Ordusu ile Göksun bölgesinde yaptığı savaşta yenilip Andırın tarafına çekilmiş ve Turna Dağ’ında bir kez daha yenilerek öldürülmüştür. Yavuz bu savaşlar sırasında Göksun’a kadar gelip otağını burada kurmuştur. Osmanlı Döneminde Maraş Eyaletine bağlı olarak bazen Elbistan kazasına bazen de Kars-ı Zülkadirye (Kadirli) bağlanmıştır. 19. Yüzyılın sonlarında oluşturulan Andırın kazasına bağlanan Göksun 1908’de kaza haline getirilmiştir.

 İlçe, Binboğa Dağı eteklerinde, Terbüzek Çayı ve Kayseri- Kahramanmaraş yolu üzerinde, 1240 metre yükseklikte, Göksun Ovası›nda kurulmuştur. Doğusunda Elbistan, batısında Adana›nın Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri, kuzeyinde Afşin ve Kayseri›nin Sarız ilçesi, güneyinde Andırın ilçesiyle çevrilidir.

 Akdeniz Bölgesiyle İç Anadolu arasında yer alan ilçede, geçiş bölgesi iklim özellikleri görülür. Ancak, iklim daha çok karasaldır.

   2015’te nüfusu: 51.415