Germenicia Antik Kenti

 M.S. 2. yüzyılda Maraş’ı ele geçiren komutan o dönemin Roma İmparator’u Gaius Caesar Germenicus (Caligula) onuruna şehrin adını “Germanicia” olarak değiştirmiştir. Germenicia, Antik Roma’da kendi adına para basma hakkını sadece Anadolu’daki Antik Roma Kentleri’ne vermişti. Germenicia da bu önemli Antik Roma Kentleri’nden biriydi.

 Kaynaklarda Germenicia’nın önemli ve ih- tişamlı bir kent olduğundan bahsedilse de zamanla meydana gelen istilalar, yangınlar ve depremler sonucu yakılıp-yıkılarak tarihin derinliklerine gömülmüştür.

 Romalılar’ın en önemli özelliği; sanat, eğlence, estetik ve mimarîye düşkün olmalarıdır. Önemli Roma kentlerinin hepsinde mükemmel ev ve saray işçiliği, hamamlar, heykel sanatı, sütunlar, tapınak ve agora mutlaka vardır. Bu tür Roma kentlerinin en önemli özelliği ise saray, hamam ve evlerinin alt tabanını renkli mozaiklerle süslemeleridir.

 Germenicia Antik Kenti’nde çıkan mozaikler düşünüldüğünde burada sadece seçkinlerin villaları değil saray, hamam, heykel, tapınak ve kent agorasının da bulunduğu tahmin edilebilir.

 Germenicia Antik Kenti’nde seçkinlerin oturdukları villaların tabanlarını bir dantel gibi süsleyen Maraş mozaikleri estetik açıdan Efes ve Zeugma mozaikleriyle aynı özelliği göstermektedir. Efes ve Zeugma mozaikleri daha iri olmasına karşın Germenicia mozaikleri daha ince ve küçüktür. Bu nedenle Germenicia mozaikleri sanatsal olarak Efes ve Zeugma mozaiklerinden daha değerlidir.

 Germenicia Antik Kenti’ne ait mozaikler Bağlarbaşı ve Dulkadiroğlu mahallelerinden çıkarılmıştır.

 Arkeolojik kazılar sonucu şu ana kadar ortaya çıkartılan mozaiklerin bir kısmı konusunu mitolojiden, bir kısmı da Geç Roma Dönemindeki günlük yaşamdan almıştır.