Germenicia Antik Kenti

   Germanicia Antik Kenti, Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında geniş bir alanı kapsayan antik kente ait izler Geç Roma (MS 4-5.yüzyıl) dönemine aittir. Yaklaşık 1500 yıl toprağın altında kendini saklayan antik çağa ait taban mozaikleri, o döneme ait günlük yaşamdan kesitler sunmaktadır. Mozaiklerin işçilik ve kullanılan malzeme açısından emsallerine göre farklı özellikler göstermektedir. Ören yeri yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıktır.

Germenicia Mozaikleri - Video: