Elbistan Ulu Camii

   Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in emri üzerine Elbistan Valisi Emir Mübariziddin Çavlı tarafından 1240 yılında yaptırılmıştır. Selçuklu mimarisinin eş bir örneğini oluşturan Elbistan Ulu Cami,  Şah İsmail’in 1507 yılında Dulkadiroğulları Beyliğine saldırıp başkenti Elbistan’ı ele geçirdiğinde tahribata uğramıştır.  Bir müddet tahrip edilmiş halde kalan Elbistan Ulu Cami’ni, Dulkadiroğlu Beyi Şehsuvar Ali Bey, eski planına sadık kalınarak yeniden yaptırtmıştır. Elbistan Ulu Cami, hem döneminde hem de sonraki asırlarda birçok caminin yapımına örnek teşkil etmiştir. Mimar Sinan’ın henüz Yeniçeri Ocağı’na dahil olmadan önce Elbistan’a gelip bu caminin kubbe yapısını incelediği ve eserlerinde bu camiden esinlendiği bilinmektedir.