Ekinözü

 Tarihi 17. yüzyıla dayanmaktadır. 1983’te “Celâ” adı “Ekinözü” olarak değiştirilmiştir.

 Ekinözü, ilk çağdan beri sırasıyla Hititler, Kommegene, Perler, Roma, Makedonya, Bizans, Müslüman Araplar, Selçuklu, İlhanlı, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı uygarlıklarını yaşamıştır.

 Ekinözü; Erzurum, Sivas, Gürün, Darende, Elbistan ve Kahramanmaraş kervan yolu üzerinde ara konaklama yeri olarak kurulmuştur. Burada yakın tarihe kadar birçok han bulunduğu, ancak bunların zamanla yıkıldığı bilinmektedir. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Elbistan kazasına bağlı muhtarlık olan “Celâ Mahallesi”, 1958 yılında Belediye Teşkilatı kurularak belde haline dönüşmüştür. 1990 yılında da ilçe haline getirilmiştir.

 Ekinözü ilçesi Kahramanmaraş ilinin kuzey doğusunda Çağlayancerit ile Elbistan ilçeleri arasında yer alan Şar Dağı’nın güney yamacında kurulmuştur. Ekinözü ilçesinin doğusunda Nurhak ilçesi, güneyinde Çağlayancerit, kuzeyinde Elbistan ilçesi yer alır. İklim özellikleri olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu iklim özellikleri taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

 2015’te nüfusu: 11.886