Dondurma Sektörü

   Kahramanmaraş dondurmasını eşsiz kılan unsurlar; Ahır Dağı eteklerindeki yabani orkidelerin köklerinden elde edilen salep, kaliteli şeker, ustalık ve kaliteli keçi sütüdür. En iyi süt, Nurhak ve dolaylarında yetişen keçilerden elde edilir. Çünkü bu bölgede bol bulunan “keven” denilen bir çeşit dikenli bitki mevcuttur. Dondurma yakın bir za- mana kadar küçük atölyelerde üretilmekteydi. Günümüzde sayıları 10’u geçen büyük işletmeler fabrikasyon ortamında, el değmeden, hijyenik şartlara uygun olarak günlük 25 ton civarında dondurma üretmektedir. Bugün Kahramanmaraş’ta dondurma sektörünün en büyük üç firması ürettiği dondurmayı yurtiçi ve yurt dışına satmaktadır. Kahramanmaraş dondurması halen A.B.D., Avustralya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, İngiltere, Güney Kore, Suudi Arabistan, Tunus, Yugoslavya, Kıbrıs, Mısır gibi ülkelere ihraç edilmektedir.