Doluca (Orçan) Kalesi

 Türkoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Bu kalenin adı ve tarihi belli değildir. Ancak köylülerin rastlantı sonucu kale içinde bulduğu az sayıdaki madeni paraların Hitit-Roma, Abbasiler ve Selçuklular’a ait olduğu söylenmektedir. Haruniye (Düziçi) kalesi ile Orçan kalesinin Abbasi halifesi Harun Reşit zamanında (786-809) kullanıl- dığı bilinmektedir. Kale yapı tarzı bakımından tipik bir Roma kalesine benzemektedir. Büyük ihtimalle Hititler döneminde yapılan bu kale, Romalılar tarafından ekler yapılarak güçlendirilmiş ve Selçuklular döneminde de onarılarak kullanılmıştır. Kalenin büyük bir bölümü harabe durumundadır. Rivayete göre kralın Örçin adında bir kızı varmış. Kız bir hastalıktan dolayı ölmüş. Kızının ölümü üzerine kral, kaleye çıkıp eliyle doğuyu göstererek Örçin diye bağırmıştır. Bundan dolayı kaleye Örçin denmiştir.